Många stora företag använder intranät

Många stora företag använder intranät

Intranät kommer från engelskans ”intranet”, alltså ”inomnät”. Ofta när man pratar om detta nät pratar man om ett privat datornätverk. Ofta är detta nät skyddat från intrång från utsidan, till exempel med en nätverksbrandvägg. Många stora företag eller organisationer använder ofta denna typ av nätverk för att länka ihop många lokala nätverk inom organisationen. Till exempel kan man komma åt databaser, eller en server som endast anställda kan se. Man kan även kopplas upp via intranätet till exempel skrivare. Att ha ett intranät är vanligt i många företag och organisationer. Det kan också vara så att om man är med i ett lokalt nätverk, som är sammankopplat med andras, kan man nå hemsidor eller andra webbsidor som man endast kan nå via denna enda uppkoppling. Detta för att säkra att endast behöriga får en chans att se dessa hemsidor. Ett intranät är alltså ett privat och skyddat nätverk där endast inbjudna får vara med. Det kallas även för ett skyddat datornätverk eller företagsnätverk. Man behöver inte nödvändigtvis vara på samma plats för att vara del av denna typ av nätverk, utan det räcker att man har möjlighet att logga in på det med ett lösenord.